درباره کنگره

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز مفتخر است یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران را در تاریخ های 10 و 11 اردیبهشت ماه 1398 در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز برگزار نماید. این کنگره که بزرگترین رویـداد علمی سالانـه مهندسی عمران در سطح کشور می بـاشد، در ادامه مجموعه کنگره هـای مـلّی و بین المللی است که تحت نظارت و راهبرد هیأت امناءِ متشکل از نمایندگان شانزده دانشگاه و پژوهشگاه تراز اوّل کشور به صورت سالیانه برگزار می شود تا امکان ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه متخصصین دانشگاهی و اصحاب صنعت ساخت و ساز (شامل مشاوران، پیمانکاران و دیگر عوامل ارائه کننده خدمات مهندسی) به شرکت کنندگان در کنگره از یک سو، و تعامل و تبادل اطلاعات بین مجموعه های دانشگاهی و دست اندرکاران این صنعت، از سوی دیگر، فراهم آید.


محورهای کنگره


 • ژئوتکنیک
 • محیط زیست
 • سـازه و زلـزلـه
 • مدیریت منابع آب
 • ژئودزی و ژئوماتیک
 • معــماری و شــهرســازی
 • سازه های هیدرولیکی و دریائی
 • پـدافـند غـیرعامل و مدیریت بحران
 • آمــوزش مهـندسی و اخــلاق مهـندسی
 • مصالح، فنــاوری ســاخت و مـدیـریت پروژه
 • برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی راه و ترابری


موضوع محوری کنگره

با توجه به کاهش چشم گیر بارندگی‌ها، تداوم خشکسالی، استفاده بی رویه از منابع آبی و افت سرسام آور ذخائر سفره‌های زیرزمینی و به تبع آن تنش‌های ناشی از کم آبی که در سال‌های اخیر برای کشور عزیزمان پیش آمده است، منابع آبی موجود نیازمند مدیریتی جامع تحت لوای "سازگاری با کم آبی" می‌باشند.
نظر به اهمیت این موضوع و لزوم بررسی همه جانبه آن، یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران موضوع محوری خود را "سازگاری با کم آبی" انتخاب نموده است تا در این راستا با ارائه مقاله‌های مرتبط و برگزاری میزگردها و کارگاه‌ها با حضور مسئولین، متخصصان دانشگاهی و اصحاب صنعت به تدوین استراتژی گذر از دوران کم آبی کمک شود.

کد اختصاصی کنگره در پایگاه استنادی ISC: 98180-91206

سخنرانان کلیدی

پروفسور محمد کارآموزاستاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران

Email:
karamouz@ut.ac.ir

پروفسور ارسلان قهرمانیاستاد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز

Email:
ghahrama@shirazu.ac.ir

پروفسور محسن غفوری آشتیانیاستاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

Email:
mohsen.ashtiani@gmail.com

پروفسور یوسف شفاهیاستاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف

Email:
shafahi@sharif.edu

پروفسور علی اکبر رمضانیانپوراستاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Email:
aaramce@aut.ac.ir

پروفسور محمدتقی احمدیاستاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس

Email:
mahmadi@modares.ac.ir


سخنرانان تخصصی مدعوّ

دکتر علی بخشی

مهندسی زلزله


استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف

Email:
bakhshi@sharif.edu

پروفسور علی پاک

مهندسی ژئوتکنیک


استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف

Email:
pak@sharif.edu

پروفسور مسعود حاجی علیلو بناب

مهندسی ژئوتکنیک


استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تبریز

Email:
hajialilue@tabrizu.ac.ir

پروفسور یوسف حسن زاده

مهندسی آب


استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تبریز

Email:
yhassanzadeh@tabrizu.ac.ir

پروفسور امیررضا خوئی

مهندسی سازه


استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف

Email:
arkhoei@sharif.edu

دکتر بنفشه زهرائی

برنامه ریزی و مدیریت منابع آب


استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران

Email:
bzahraie@ut.ac.ir

دکتر مجید سرتاج

مهندسی محیط زیست


استاد دانشگاه اوتاوا کانادا

Email:
msartaj@uOttawa.ca

دکتر سمیع سمیعی اصفهانی

سنجش از راه دور


استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
دانشگاه تهران

Email:
s.samieiesfahany@ut.ac.ir

دکتر احمد شوشتری

مهندسی زلزله


استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد

Email:
ashoosht@um.ac.ir

پروفسور محمود صفارزاده

برنامه ریزی حمل و نقل


استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس

Email:
saffar_m@modares.ac.ir

پروفسور نادر طباطبائی

مهندسی راه و ترابری


استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف

Email:
nader@sharif.edu

پروفسور بهروز گتمیری

مهندسی ژئوتکنیک


استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران

Email:
gatmiri@ut.ac.ir

پروفسور ناصر مهردادی

مهندسی محیط زیست


استاد دانشکده محیط زیست
دانشگاه تهران

Email:
mehrdadi@ut.ac.ir

پروفسور وحید نورانی

مهندسی منابع آب


استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تبریز

Email:
nourani@tabrizu.ac.ir


نشست های تخصصی

نشست تخصصی آموزش مهندسی و برنامه ریزی درسی


سخنران مدعو

پروفسور علی اشرفی زاده

مهندسی مکانیک


استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Email:
ashrafizadeh@kntu.ac.ir

اعضاء نشست
پروفسور مجتبی محزون
پروفسور ناصر طالب بیدختی
پروفسور محمدجواد عابدینی
زمان: سه شنبه ساعت 15:00 الی 17:00
مکان: سالن حافظ

اطلاعات کلیدی

تاریخ های مهم

30 مهر 1397
15 آبان 1397
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات
15 آبان 1397
30 آبان 1397
اعلام نتیجه بررسی خلاصه مقالات
30 دی 1397
15 بهمن 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله کامل
30 بهمن 1397
10 اسفند 1397
اعلام نتیجه داوری مقالات کامل
10 اسفند 1397
25 اسفند 1397
پایان مهلت ارسال مقالات کامل اصلاح شده

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست

بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده ی مهندسی دانشگاه شیراز با بیش از پنجاه سال سابقه (از سال 1343) در میان سایر مؤسسات آموزش عالی در این رشته از جایگاه بسیار والائی برخوردار است. در طول این مدت بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست (مهندسی عمران) توانسته است با بهره گیری از اساتید برجسته و فعال و امکانات لازم در امر آموزش و پژوهش به تربیت مهندسین و متخصصین بسیاری در کشور نائل آید. اهمیت ویژه به کیفیت آموزش و پژوهش باعث شده که دانش آموختگان این بخش بتوانند به راحتی از جایگاه والایی در مراکز آموزش عالی و صنعت برخوردار شده و در رقابت های علمی به رتبه های بالا دست یابند...اخبار


مشارکت کنندگان


حامیان کنگره

حامیان علمی-معنویحامیان مالی

حامیان رسانه ای


نقشه

اطلاعات تماس

آدرس

شیراز، خیابان زند، دانشکده مهندسی 1 دانشگاه شیراز، بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست
کد پستی: 7134851156

شماره تماس

(+9871) 3647-4028   |   (+9871) 3647-3499

فکس

(+9871) 3647-4027   |   (+9871) 3647-3161

11NCCE