اقامتگاه دانشجویی

پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر تلاش دبیرخانه برای فراهم آوردن محل اقامت مناسب برای دانشجویان در زمان برگزاری کنگره، به اطلاع می رساند که تعداد محدودی مکان در خوابگاه اردوگاه آیت الّه ربانّی با هزینه 420،000 ریال هر نفر شب (شامل صبحانه) برای خانم های دانشجو و در خوابگاه شهید فهمیده با هزینه 270،000 ریال هر نفر شب (شامل صبحانه) برای آقایان دانشجو آماده پذیرش شرکت کنندگان کنگره میباشد. علاقمندان می توانند برای رزرو محل از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی کنگره، حداکثر تا تاریخ 1398/02/02 ثبت نام نمایند. بدیهی است به دلیل محدودیت تعداد، اولویت با افرادی خواهد بود که زودتر موفق به ثبت نام و پرداخت هزینه مربوطه شوند. قبل از ثبت نام به عکس های محوطه و امکانات خوابگاه‌ها رجوع فرمائید. با توجه به شرائط موجود، امکان حذف رزرو انجام شده وجود ندارد.


خوابگاه شهید فهمیده

ویژه آقایان - هزینه: هر شب 270,000 هزار ریال

عکسهای محل اسکان

ظرفیت تکمیل

خوابگاه اردوگاه آیت اله ربانی

ویژه بانوان - هزینه: هر شب 420,000 ریال

عکسهای محل اسکان

ظرفیت تکمیل