حامیان کنگره

حامیان علمی-معنویحامیان مالی

حامیان رسانه ای
درخواست حمایت مالی از

"یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران"

دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران که در روز های دهم و یازدهم اردیبهشت ماه 1398 در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز برگزار می گردد، با توجه به سابقه طولانی برگزاری های موفق یازده کنگره بین المللی و ده کنگره ملّی مهندسی عمران در دانشگاه های مختلف کشورطی سالهای 1350 تاکنون، جایگاه ویژه ای برای شناساندن توانایی‌ها و پتانسیل شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکاری، سازمان‌های دولتی و خصوصی مرتبط با گرایش‌های مختلف مهندسی عمران، سنجش از دور و معماری و شهرسازی، شرکت های تولید کننده مصالح و فناوری‌های ساختمانی، شرکت های ابزار دقیق، مراکز پژوهشی و آموزشی، پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه‌های دولتی و خصوصی و هرگونه شرکت و سازمان مرتبط با گرایش های مختلف مهندسی عمران دارد. از این رو، دبیرخانه یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران از همه علاقمندان به حضور و سهیم شدن در این بزرگترین رویداد سالانه علمی و فناوری مهندسی عمران کشور در خواست می نماید با توجه به جدول پیوست، و تکمیل فرم اطلاعات زیر حمایت مالی از یازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران را اعلام فرموده و از مزایای مربوطه بهره‌مند شوند.
دانلود فرم اطلاعات حامی مالی