محل برگزاریدانشگاه شیراز به عنوان مهم ترین قطب علمی جنوب کشور با سابقه بیش از 50 سال در زمینه مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست مفتخر است تا میزبان یازدهمین دوره کنگره ملّی مهندسی عمران در تاریخ 10 تا11 اردیبهشت ماه ۱۳۹8 باشد. هدف از برگزاری این کنگره گردآوری، ارائه و تبادل نظر پیرامون آخرین پیشرفت ها در حوزه های مربوط و مرتبط با مهندسی عمران می باشد. بدین منظور، از کلیه پژوهشگران، متخصصان و صاحب نظران دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز صنعتی و دانشجویان دعوت می نماید تا با شرکت در این گردهمایی و ارسال آخرین دستاوردهای پژوهشی، تجربیات علمی و صنعتی و فناوری های نوین خود، بر غنای همایش افزوده و دبیرخانه کنگره را در برگزاری هر چه بهتر این رویداد یاری دهند. دانشگاه شيراز كه پيش از انقلاب اسلامي دانشگاه پهلوي نام داشت با پيشينه بيش از نيم قرن، يكي از بزرگترين و مهمترین دانشگاه هاي کشور است كه در زمره قطب پژوهشي كشور نیز به شمار مي آيد. این دانشگاه دارای ۶۱۰ عضو هيأت علمي و بيش از ۱۹۰۰۰ دانشجو بوده و در ۸۰ رشته كارشناسي، ۱۸۳ رشته كارشناسي ارشد ، ۱۰۲ رشته دكتراي تخصصي و یک رشته دکترای حرفه ای دانشجو می پذیرد. به عنوان یک دانشگاه جامع، دانشگاه شيراز مسئوليت تربيت اعضاي هيأت علمي كارآمد براي مراكز پژوهشي و آموزش عالي در کشور را بر عهده دارد. اكنون دانشگاه شيراز در بردارنده ۱5 دانشكده 6 پژوهشکده و يك مركز آموزش عالي مي باشد و چند دانشکده نیز در آينده نزديك راه اندازي مي شود.

  سایت دانشگاه شیراز

نقشه محل برگزاری کنگره

university plot